עקרונות השיטה

עקרונות שיטת אלטשולר הם רעיונות בסיסיים ומוכללים המקנים מסגרת מנחה ההופכת את השיטה מרעיון תאורטי ומופשט לשיטת עבודה מעשית. העקרונות מהווים קווים מנחים ביצירת הקשר עם היסוד החי ברמותיו השונות: במרחב האישי, הבינאישי – החברתי והכללי. העקרונות מעצבים מסגרת גמישה שניתנת להתאמה לכל מקרה ואדם. המסגרת במפורש איננה מערך חוקים מחייבים, ובשל כך מאפשרת לכל מורה ותלמיד לעשות בהם שימוש הולם על פי צרכיו ברוח השיטה. גמישותה של מסגרת העקרונות היא כגמישות גבולו של היסוד החי. לעקרונות יש חשיבות במידה והם משרתים את המטרה הכללית שלשמם הם נוצקו – מסגרת אפשרית להשגת חיים מלאים והתמדה בהם. העקרונות מקנים תשתית עליה יכולים המורה והתלמיד לכונן שפה משותפת. שפה שיכולה לגוון ולהעשיר גם את הדיאלוג של התלמיד עם עצמו, במידה ואימץ אי אלו מהעקרונות לחיי היומיום שלו. העקרונות מהווים גם מצע ביטחון שביחס אליו התלמיד יכול לבחון את השינוי המתרחש בחייו במהלך הלימודים ולאחריהם. כל אחד מהעקרונות הוא בר לימוד וניתן לשכלול ע״י תרגול. בכל אופן, כל עקרון עומד בפני עצמו אם כי סך העקרונות יוצרים מעין אקולוגיה שלמה. אין עקרון אחד החשוב יותר מהאחר ים אם כי כל אדם יכול לקבוע סדרי עדיפויות אישיים לגביהם ולשנותם עם הזמן. בספר " לחיות את היסוד החי " ניתן למצוא רשימה קצרה של פעולות שמהוות המשך טבעי לעקרונות.